loader image

Ce obligatii legale de Mediu decurg in 2022 pentru societatile importatoare de produse cosmetice

Nu sunt putine societati in Romania care au ca obiect de activitate principal sau secundar importul de produse cosmetice.

Printre obligatiile specifice activitatilor si particularitatile acestora decurg din cadrul legislativ actual si problematica etichetarii corecte a produselor care face in parte referinta si la traducerea etichetelor; a stipularii informatiilor corecte si complete cu privire la compozitia ambalajului si implicit recomandari specifice de reciclare.

In conformitate cu legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, impreuna cu modificarile si completarile ulterioare in articolul 5 aliniatul 1 gasim definitia conform careia: „Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2 – nerespectarea fiind cu amenda intre 30 000-50 000 lei”.

Constatarea abaterilor de la definitia legislativa o face autoritatea competenta de control in acest caz, Garda de Mediu;

Articolul 6 al prezentei legi conditioneaza respectarea obligatiilor punctand ca: Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:

standardele romanesti/sau standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si/ sau standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

Conform REGULAMENTULUI CE NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, in conformitate cu Articolul 17 alin. al 2 lea eticheta se scrie in limba oficiala a statului membru in care substanta sau amestecul se introduce pe piata, cu exceptia cazului in care statul membru in cauza dispun(e) altfel – nerespectarea in tocmai a cadrului legislativ se sanctioneaza cu amenda intre 5 000 – 10 000 lei si este aplicata de catre Garda de Mediu.

In Ordinul nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, regasim lista LISTA cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

 1. SR EN 13427:2005 Ambalaje
  Cerinte referitoare la utilizarea standardelor in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje
 2. SR EN 13428:2005 Ambalaje
  Cerinte specifice fabricarii si compozitiei Prevenire prin reducerea la sursa
 3. SR EN 13429:2005 Ambalaje
  Reutilizare
 4. SR EN 13430:2004 Ambalaje
  Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea materialelor
 5. SR EN 13431:2005 Ambalaje
  Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv specificarea puterii calorifice inferioare minime
 6. SR EN 13432:2002 Ambalaje
  Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului si biodegradare

Program de incercare si criterii de evaluare a acceptarii finale a ambalajelor

Conform art Art. 9 din Legea 249/2015. –

(1) Operatorii economici care marcheaza ambalaje pentru identificare in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, in sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje sunt obligati sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3 la prezenta lege – nerespectarea se sanctioneaza cu amenda intre 8 000 – 16 000 lei, constatarea o face Garda de Mediu.

(2) Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.

Aveti nevoie de consultanta de mediu pe profilul societatii dumneavoastra? BVA Proiect Consulting va pune la dispozitie toate prerogativele pentru indeplinirea intocmai a obligatiilor de mediu si de conformare cu legislatia nationala in vigoare

Contactati-ne si va vom raspunde in cel mai scurt timp!