loader image

Asistenta periodica SSM

Asistenta pe linie de Securitate si Sanatate in Munca (SSM) cuprinde:

  • Asigurarea instruirii lucratorilor in domeniul SSM: instructaj general, participare si verificare instructaj periodic, testare la angajare si testare periodica;
  • Reprezentare in caz de control din partea ITM;
  • Acces la platforma de E-HSHR (SSM/SU/HR).
  • Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe linie SSM si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
  • Asigurarea semnalizarilor de sanatate si securitate in munca.
  • Instruirea angajatilor privind utilizarea echipamentelor individuale de protectie
  • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire, atat de angajator cat si de angajati;
  • Cercetarea accidentelor de munca;
  • Actualizarea evaluarilor de factori de risc, respectiv a planului de prevenire si protectie.