loader image

SIATD

În luna septembrie a anului 2020, AFM a lansat Sistemul Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor, în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. Scopul acestui sistem este acela de a reglementa legislația națională aplicabilă în domeniul gestionării deşeurilor de ambalaje în funcție de prevederile directivelor europene, dar și atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare, pe care România și le-a asumat în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

            SIATD

            este destinată organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), precum și persoanelor juridice care gestionează deșeuri de ambalaje Aplicația informatică SIATD ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finanțate de către OIREP, iar folosirea ei este obligatorie de la data de 01.0.2021.

            Funcționarea sistemului este asigurată de Administația Fondului pentru Mediu (AFM), iar procesul de înrolare este asemnănător celui pentru aplicația de depunere online a declarațiilor către AFM.

Pentru folosirea aplicației este necesară înrolarea fie a reprezentantului legal, fie a unei persoane împuternicite, cu semnătură electronică, iar pe baza unui cont de acces tip utilizator/parolă, se pot oricând vizualiza documente, notificări, istoricul datelor etc.

            Categoriile care au obligația utilizării SIATD sunt:

 • organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului;
 • operatorii economici care desfășoară activități de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociații de dezvoltare intracomunitară, unități administrativ-teritoriale;
 • operatorii economici care desfășoară activități de valorificare/reciclare.

Dacă sunteți implicat în tranzacții în oricare din domeniile enumerate mai sus, trebuie să introduceți în SIATD următoarele documente și informații:

 • date de identificare partener;
 • licență operare/autorizație de mediu;
 • tip deșeu/ambalaj;
 • cantitatea estimativă a deșeurilor;
 • OIREP care finanțează gestionarea;
 • Avizul de însoțire;
 • Datele facturii;
 • Fotografii relevante cu mijlocul de transport și cu încărcătura acestuia.

Ulterior introducerii acestor date, sistemul va genera pentru dumneavoastră un cod unic de tranzacție, care va fi înscris pe formularele precompletate existente în platformă:

 • Anexa 3 la HG 1061/2008 – Formularul de încărcare/descărcare deșeuri nepericuloase;
 • Anexa VII Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 – doar pentru tranzacții în afara teritoriului național

În termen de cinci zile de la data recepției deșeurilor de ambalaje, în cazul în care dumneavoastră sunteți cel care le preia, aveți obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora. În caz contrar, tranzacția nu va fi luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje, iar OIREP nu va finanța costurile de gestionare ale acelor deșeuri. În momentul în care veți confirma în SIATD cantitatea de deșeuri recepționată, OIREP va finanța costurile de gestionare pentru cantitatea confirmată.

În cazul în care desfășurați activități în una din categoriile de utilizatori ale SIATD (OIREP, colector, salubrist, reciclator, valorificator, ADI, UAT), echipa BVA Proiect Consulting vă stă la dispoziție cu toate serviciile care țin de acest sistem, de la înrolarea în aplicație, până la încărcarea eficientă a datelor.

Îndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje este mai facilă cu ajutorul unor profesioniști cu experiență în domeniu.