loader image

Politica de confidentialitate

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Stimata doamna/ Stimate domn,

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, in calitate de operator, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta. Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, ne puteti contacta la office@bvaproiectconsulting.ro

Va preluam datele cu caracter personal in scopuri determinate!

Avand in vedere calitatea dumneavoastra de reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact, va preluam datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • executarea contractului incheiat cu entitatea juridica in numele careia actionati;
 • conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).

Va preluam datele cu caracter personal in vederea executarii contractului (care include si interactiunile anterioare semnarii acestuia) cu entitatea juridica in numele careia actionati si pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale in calitate de parte contractanta. In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:

 • prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/ sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
 • cooperarea cu autoritatile publice;
 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/ sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili produsele, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si pentru a revizui, dezvolta si imbunatatii calitatea produselor noastre.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt divulgate altor terte parti. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, incluzand partenerii nostri, de exemplu, catre:

 • alte parti contractante si bancile acestora, in legatura cu orice transfer de fonduri;
 • furnizori de servicii operationale, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigatii aferente asistentei pentru client;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar(actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare de bunuri);
 • consilieri profesionisti, precum si auditori sau avocati;
 • autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru a ne conforma reglementarilor aplicabile.

Vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate. Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul la acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/ sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergere/ dreptul de a fi uitat, adica dreptul de a va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru contestarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul la portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului individual de munca sau este permisa de lege.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise: prin email, la adresa: office@bvaproiectconsulting.ro

Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Perioada de pastrare
Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile (de exemplu, 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Securitatea datelor cu caracter personal
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de Securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.