loader image

Intocmire documentatie SSM/SU

INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM/SU

Documentatia pe linie de SSM se realizeaza o singura data la infiintarea firmei sau la schimbarea domeniului de activitate, suferind modificari ulterioare in functie de caz, si consta in:

 1. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
 • Desemnarea serviciului extern de prevenire si protectie (sau numire lucrator desemnat);
 • Constituirea serviciului intern de prevenire si protectie;
 • Durata si periodicitatea instructajelor introductive si periodice;
 • Conducatori loc de munca;
 • Privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor;
 • Evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific;
 • Responsabil acordarea primului ajutor, etc.
 1. Evaluarea factorilor de risc pentru fiecare loc de munca in parte.
 2. Elaborarea planului de prevenire si protectie aferente riscurilor evaluate pentru fiecare post de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate.
 3. Emiterea instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca, specifice domeniului de activitate si a activitatilor desfasurate;
  Eliberarea de tematici de instruire introductive si periodice, specifice fiecarei activitati;
 4. Implementarea normativului de acordare a echipamentului de protectie si a materialelor igienico-sanitare.
  Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent.
 5. Organizarea comitetului de securitate si sanatate in munca (CSSM) (unde este cazul);
 6. Registru Unic de Accidente de Munca.