loader image

5 septembrie 2022 – O hotarare de guvern pentru infiintarea registrului ReTox

Guvernul Romaniei adopta hotararea privind infiintarea si functionarea Registrului National de informare toxicologica in temeiul a doua articole de lege, mai exact art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si – art. 61 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, se infiinteaza ReTox – Registrul National de Informare toxicologica (HG 1008/2022) care se va afla sub tutela Inspectoratul National de Sanatate Publica (INSP).  

Hotararea nr. 1008/2022 privind infiintarea, organizarea si functionarea Registrului national de informare toxicologica a intrat in vigoare de la 16 august 2022. 

ReTox este un sistem informatic national prin care datele despre amestecurile chimice periculoase, care sunt introduse de agenti economici, in imediata apropiere sunt disponibile personalului medical cu scopul de a trata corespunzator persoana in cauza si de reducere a conscintelor expunerii acute.

Scopul ReTox-ului este de a inregista informatiile privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor, mai exact 67/548/CEE si 1999/45/CE, de modificare a Regulamentului CLP (Regulament CLP – Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006), de inregistrarea cazurilor de intoxicatie acuta sau de decese aparute in randul populatiei si datorate amestecurilor. 

Administrarea ReTox este asigurata de INSP (Institutul Naţional de Sănătate Publică), prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, avand ca functii colectarea datele in ReTox pe baza metodologiei elaborata de CNMRMC (Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar), elaborarea rapoartelor anuale, referitoare la datele din ReTox, asigurarea accesului pe baza de cod de utilizator si parola, precum si asistenta tehnica on-line, elaborarea si publicarea pe website-ul INSP, actualizandu-l ori de cate ori este nevoie si asigura formarea profesionala a personalului implicat in activitatea de raportare in ReTox. 

 Actul normativ trebuie implementat de catre INS avand rol de transmitere de informatii toti cei care importa si produc amestecuri chimice de uz industrial periculoase pentru sanatate, la fel ca si utilizatorii din aval. Importatorii sau utilizatorii din aval au obligatia sa transmita informatiile despre amestecurile si/ sau produsele lor catre centre in vederea controlului intoxicatiilor. In ReTox, aceasta persoana dobandeste numele de ,,notificator”, putand fi o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica. Inainte de a incepe notificarea, se verifica pe site-ul ReTox daca produsul a mai fost notificat de un alt notoficator.

Transmitatorii (asa cum sunt definiti acestia de art. 2 al HG 1008/2022: importatorii si utilizatorii din aval de amestecuri chimice periculoase pentru sanatate, pentru uz industrial), dar si reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica trebuie sa introduca informatiile relevante pana la 1 ianuarie 2024.

Sursele de informatii folosite pentru introducerea datelor in ReTox sunt: fisa cu date de securitate, eticheta amestecului si actele administrative de punere pe piata.

Astfel, noul registru ReTox va permite stabilirea cadrului necesar pentru transmiterea informatiilor despre amestecurile chimice periculoase pentru sanatate, pe care firmele le introduc pe piata Romaniei.

De asemenea, ReTox se va putea interconecta cu o platforma comuna de informare si raspuns a centrelor de informare toxicologica si a centrelor antitoxice regionale pentru copii, pentru gestionarea cazurilor de intoxicatie la populatia generala.

Surse: