loader image

Coordonare SSM santiere temporare, inclusiv monumente istorice

Hara A&G Partner SRL ofera si servicii de coordonare SSM in conformitate cu prevederile HG 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pe santierele mobile si temporare.

HG 300/2006 stipuleaza ca obligativitate atat desemnarea unui coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii proiectului si a executiei acestuia (atunci cand la elaborarea proiectului si la executie participa doi sau mai multi executanti), cat si elaborarea unui plan de securitate si sanatate in munca si tinerea la zi a unui registru de coordonare, in conformitate cu art.36 din HG300/2006.

Coordonarea SSM a santierelor mobile si temporare cuprinde:

  • Intocmirea planului de securitate si sanatate in munca (SSM);
  • Verificarea modului de respectare a planului propriu in santier, prin vizite periodice;
  • Deschiderea, completarea si actualizarea Registrului de Coordonare;
  • Intocmirea de rapoarte referitoare la situatia SSM in santier, precum si emiterea de note de lucru pentru stingerea neconformitatilor constatate;
  • Participarea la sedintele de coordonare SSM referitoare la activitatile santierului;
  • Avizarea planurilor proprii ale subantreprenorilor;
  • Instruirea angajatilor, conform tematicii periodice, in functie de nivelul lucrarilor;
  • Alte activitati specifice coordonarilor de santier, si reprezentarea clinetilor nostri la controalele din partea inspectorilor de munca, pe linie de SSM.