loader image

Autorizatii de mediu

Autorizația de mediu este actul prin care se stabilesc condițiile de funcționare a unei activități noi sau existente, cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Acest act este emis de Agenția pentru Protecția Mediului și este obligatoriu atât la punerea în funcțiune a unei afaceri cât și la începerea proiectelor sau activităților noi.

            Obligativitatea obținerii Autorizației de Mediu este stabilită și reglememtată prin:

 • OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
 • ORD 1171/2018 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;
 • ORD 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

În eliberarea Autorizației de Mediu există anumite etape, care se parcurg cronologic, după cum urmează:

 1. Prima etapă în procesul obținerii Autorizației de Mediu este întocmirea unei documentații care să conțină, pe lângă un set de documente specifice, o fișă de prezentare conținând date generale despre unitate, date specifice activității, surse de poluanți, măsuri de protecție a factorilor de mediu, gestiunea deșeurilor, ambalajelor și a substanțelor periculoase, protecția așezărilor umane și alte informații privind monitorizarea/protecția mediului.
 2. A doua etapă din acest proces este depunerea documentației atât la Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), cât și online, în Sistemul Integrat de Mediu (SIM). Ulterior, un specialist al instituției face o verificare preliminară a documentelor, pentru a se asigura că acestea sunt complete și în standarde.
 3. În termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului, se întocmește un îndrumar cu problemele rezultate din analiza acelui dosar. De asemenea, o persoană oficială, reprezentând ANPM va fi delegată pentru a prelucra documentele din dosar și pentru a emite Autorizația de Mediu. Ulterior verificării, aceeași persoană va face o vizită în teren la punctul de lucru, pentru a verifica veridicitatea documentelor depuse la dosar. După această vizită, se întocmește un proces verbal de conformitate (dacă totul este în regulă) și se demarează procedura de emitere a Autorizației de Mediu. Este bine de știut că în funcție de specificul activității desfășurate de dumneavoastră, persoana desemnată poate să vă ceară documente suplimentare în completarea dosarului.
 4. Dacă am ajuns cu bine la acest ultim pas, suntem la un termen maxim de 90 de zile lucrătoare (de la data depunerii dosarului complet) de obținere a Autorizației de Mediu. Într-un prim pas, draftul autorizației de mediu este depus pe site-ul APM, în scopul dezbaterii publice.

Decizia de emitere a Autorizației de Mediu poate  fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afișării ei. După etapa de dezbatere publică și analizarea rezultatelor acesteia, se va stabili de către autoritatea competentă dacă autorizația se emite cu sau fără program de conformare.

            În cazul în care se solicită un program de conformare, titularul activității are obligația ca în termen de 10 zile de la luarea deciziei să întocmească și să depună un proiect care să cuprindă termene realizabile, responsabilități, surse de finanțare pentru realizarea programului de conformare.

            Prin Ordinul 1150 din 27 August 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a Autorizației de Mediu și Autorizației Integrate de Mediu sunt reglementate măsurile aferente procesului de obținere ale respectivei vize. Având în vedere că Autorizația de Mediu se acordă pe termen nelimitat, este necesară solicitarea anuală (înainte cu 60-90 de zile de expirare a vizei anterioare) a unei alte vize anuale.

Autorizația de Mediu vine împreună cu un set de obligații și reguli, după cum urmează:

 • Ulterior obținerii Autorizației de Mediu, se poate funcționa doar respectând prevererile și măsurile impuse de aceasta.
 • Se acordă o atenție deosebită la monitorizările impuse (apă/aer/sol) și la frecvența lor, la evidențele și raportările care trebuie întocmite, (gestiune deșeuri, evidență substanțe și amestecuri periculoase, etc).
 • În cazul unor modificări de activitate intervenite după data obținerii Autorizației de Mediu, există obligația de a notifica autoritatea competentă înainte de finalizarea modificărilor respective.
 • În cazul în care intervin modificări ale obiectului de activitate sau schimbări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia, se cere o revizuire a Autorizației de Mediu.

Nerespectarea prevederilor și a condițiilor în care a fost emisă Autorizația de Mediu poate duce la suspendarea acesteia, și implicit, la interzicerea desfășurării activității.