loader image

Declaratii

Taxele si contributiile la Fondul pentru Mediu sunt reglementate prin Ordonanta de Urgenta 196/2005, iar metodologia de calcul a acestora este descrisa in Ordinul 578/2006, cu modificari si completari.

Domenii (activitati) in care operatorii economici depun declaratii catre AFM:
– Emisiile provenite din surse fixe – Detinerea de catre operatorii economici a unei surse fixe precum centrale termice, generatoare electrice, stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu.

– Ambalajele introduse pe piata nationala
• Introducerea pe piata nationala de catre operatorii economici a unor aproduse ambalate (produse, importate sau realizate printr-o achizitie intracomunitara)
• Supra-ambalarea/ Reambalarea
• Introducerea pe piata a ambalajelor de desfacere sau inchirierea, sub orice forma, cu titlu profesional, a ambalajelor
• Vanzarea de produse marca proprie produse de catre producatorii nationali, dar pe care operatorii economici isi pun marca, in baza unui contract de marca sau de exclusivitate

– Anvelopele – Introducerea pe piata a anvelopelor de catre operatorii economici.

– Ecotaxa – Utilizarea pungilor si sacoselor de cumparaturi din materiale neregenerabile, care sunt introduse pe piata de catre operatorii economici prin:
• Achizitii intracomunitare
• Importuri
• Produse in Romania
• Inscriptionate

– EEE-uri (Echipamente Electronice si Electrocasnice) – Introducerea pe piata nationala a EEE-urilor de catre operatorii economici care produc, importa sau realizeaza o achizitie intracomunitara a acestora.
Detinerea marci proprii de EEE-uri.

– Bateriile si acumulatorii – Introducerea pe piata nationala de catre operatorii economici a bateriilor si acumulatorilor produse, importate sau realizate printr-o achizitie intracomunitara.

– Detinerea marci proprii de baterii sau acumulatori.

– Uleiurile sintetice si minerale – Introducerea pe piata nationala a uleiurilor sintetice si minerale produse, importate sau realizate printr-o achizitie intracomunitara.

– Metalele feroase si neferoase – Agentii care colecteaza metale feroase si neferoase sunt obligati sa depuna declaratiile lunare catre AFM si plata lunara.

– Substantele clasificate ca periculoase pentru mediu – Introducerea pe piata nationala de catre operatorii economici a substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, produse, importate sau realizate printr-o achizitie intracomunitara.

Legislatia in domeniu este stufoasa, complicata si intr-o continua schimbare, astfel este necesar ca verificarea permanenta a conformarii sa fie realizata de specialisti. In cazul in care nu aveti o persoana angajata dedicata acestui subiect, instruita si permanent la curent cu modificarile legislative, este mai sigur si in final mai avantajos din punct de vedere financiar sa externalizati gestionarea acestei activitati.

Fluxul serviciilor de consultanta este detaliat in continuare:

  • Analiza activitatii companiei si identificarea obligatiilor avute din perspectiva taxelor si contributiilor la Fondul pentru Mediu.
  • Asistenta in incheierea de contracte cu companii specializate pentru gestionarea deseurilor generate sau autorizate de Ministerul Mediului pentru indeplinirea raspunderii extinse a producatorilor (OIREP) – ambalaje, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, anvelope.
  • Incadrarea corecta si raportarea cantitatilor introduse pe piata catre aceste organizatii.
  • Depunerea declaratiilor lunare AFM in aplicatia dedicata, inclusiv semnatura electronica calificata (obligatoriu!).
  • Notificare modificari legislative cu impact si suport pentru conformare cu acestea.
  • Elaborarea unei proceduri de raportare, utila pentru trasabilitatea datelor.
  • Asistenta in cazul unei inspectii AFM.