loader image

Asistenta periodica PSI

Se acorda consultanta pentru Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat si completat cu OMAI 786/2005)

Se sustin periodic instructaje pentru prevenirea si stingerea incendiilor, periodic se verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare in caz de incendiu si a stingatoarelor, anual se simuleaza situatii de urgenta si se sustin exercitii de evacuare.