loader image

Audit de mediu

Legislația de Mediu este în continuă schimbare, pentru a ține pasul cu schimbările climatice și de mediu prin care trece planeta noastră, așadar, deși nu reprezintă o cerință legislativă, echipa BVA Proiect Consulting recomandă realizarea voluntară a acestuia, atât pentru a putea identifica gradul de conformitate cu Legislația de Mediu în vigoare, cât și pentru a îmbunătăți performanța de mediu.

            Auditul de Mediu presupune o verificare constantă a conformării activității și documentelor deținute cu Legislația de Mediu în vigoare. Această activitate este necesară atât pentru evitatrea amenzilor aplicabile pentru eventualele neconformități, cât și pentru îmbunătățirea relațiilor cu furnizori sau clienți.

            Pentru a efectua un Audit de Mediu eficient, se începe cu stabilirea unei echipe competente de verificatori, în funcție de domeniul de activitate în care activează agentul economic (industrie, comerț, managementul deșeurilor etc). Ulterior, se stabilește, de comun acord cu beneficiarul, procesele și documentele necesare verificării, vizitarea spațiilor de lucru/depozitare/liniilor de producție, verificarea documentației deținute și verificarea respectării tuturor cerințelor legislative în domeniul protecției mediului, specifice activității desfășurate de către beneficiar.

            Programul nostru de audit are în atenție următoarele elemente:

  • Sistemul de management al mediului;
  • Introducerea ambalajelor pe piață;
  • Utilizarea energiei, transporturi și gaze cu efect de seră;
  • Utilizarea apei (inclusiv a apei reziduale/efluenților);
  • Managementul deșeurilor.