loader image

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 este standardul internațional care stabilește criteriile pentru un Sistem de Management de Mediu. Acesta ajută organizațiile să gestioneze și să-și îmbunătățească performanțele legate de mediu prin intermediul mai multor instrumente eficiente, care reduc pierderile de resurse, oferind în schimb avantaje de ordin competitiv și încrederea părților interesate.

Puse în aplicare în interiorul structurii manageriale, criteriile ISO 14001:2015 au o  mulțime de avantaje de care compania  dumneavoastră poate beneficia, după cum urmează:

  • Reducerea impactului pe care îl are utilizarea materiilor prime și a resurselor în exces;
  • Creșterea gradului de eficiență;
  • Reducerea consumului energetic total;
  • Valorificarea deșeurilor;
  • Reducerea impactului negativ pe care îl poate genera un management greșit al deșeurilor (managementul deșeurilor);
  • Utilizarea resurselor regenerabile;
  • Posibilități de promovare a produselor ecologice;
  • Funcționând la standarde internaționale, compania devine un model, un partener sustenabil care își inspiră colaboratorii interni si externi;
  • Șansa de a colabora cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune.

Serviciile de consultanță sunt aplicabile  în fiecare pas al implementării sistemului de management la nivel de organizație, de la elaborarea documentației (proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, manual), instruirea personalului, semnarea contractului cu organismul de certificare, asistență în cadrul auditului de certificare, mentenanță periodică.