loader image

Autorizatii de functionare

Înființarea unei firme sub forma juridică de SRL nu este suficientă pentru a vă da dreptul să desfăşuraţi o activitate comercială şi să încasaţi veniturile aferente. Astfel, dacă activitatea comercială se desfăşoară la un sediu secundar (punct de lucru) sau chiar la sediul social – adică acolo se prestează serviciile, se vând mărfurile şi intră clienţii, pentru acel spaţiu (fie el sediu social sau secundar/punct de lucru) trebuie obţinut un document intitulat „Acord de funcţionare” sau „Autorizaţie de funcţionare”.

Autorizația de Funcționare este documentul oficial emis de autoritatea locală competentă (primărie, poliție locală), care îi permite beneficiarului să desfășoare activități  într-un anumit spațiu aflat în raza de competență a autorității locale emitente, sub condiția îndeplinirii anumitor obligații legale.

Acordul de Funcționare este un document similar cu Autorizația de Funcționare, însă, spre deosebire de aceasta din urmă, Acordul de Funcționare îi permite beneficiarului să desfășoare activități de comerț și de prestări servicii într-un anumit spațiu aflat în raza de competență a autorității locale emitente, sub condiția îndeplinirii anumitor obligații legale.

Autorizațiile de Funcționare sunt emise în baza unor metodologii adoptate prin hotărâri de consiliu local, astfel că, în practică există diferențe de procedură de la o localitate la alta, sau de la un sector la altul.

Aşadar, în vederea autorizării, etapele teoretice sunt următoarele:

  • includerea (în Actul Constitutiv al SRL) a codurilor CAEN care reprezintă activităţile comerciale ce urmează să fie desfăşurate.
  • autorizarea declarativă a codurilor CAEN care reprezintă activităţile comerciale ce urmează să fie desfăşurate, prin completarea unei Declaraţii Model 2 sau 3 la Oficiul Registrului Comerţului, operaţiune în urma căreia se obţine un Certificat Constatator (în formă scurtă) de la Oficiul Registrului Comerţului.
  • dacă activitatea comercială se desfăşoară la un sediu secundar (punct de lucru), deci NU la sediul social, etapa următoare este declararea sediului secundar (punctului de lucru) la ANAF şi achiziţionarea unui RUC (Registru Unic de Control) pentru acest spaţiu.
  • în sfârşit, după autorizarea declarativă la Oficiul Registrul Comerţului, este necesară (numai pentru sediile secundare/punctele de lucru sau sediile sociale, în care vor intra clienţii firmei dvs.), obţinerea unui acord/autorizaţii de funcţionare de la Primăria în raza căreia este amplasat spaţiul respective.