loader image

Acord ape uzate

Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare ne este permisă doar în baza unui document justificativ, denumit Acord de Preluare Ape Uzate.

            Acest document este emis de societatea teritorială responsabilă cu alimentarea cu apă și serviciul public de canalizare din localitate, respectând legislația în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor evacuate. Acest document este o obligație legală pentru fiecare agent economic.

            Actele necesare pentru obținerea unui accept de evacuare sunt:

  • memoriu tehnic.
  • Bilanț cantitativ și calitativ al apei.
  • Regulament de funcționare, întreținere și exploatare a rețelei interioare de canalizare.
  • Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale.

            Acest act este separat de contractul de furnizare și preluare ape, semnat cu operatorul de apă/canal și reglementează calitatea apelor evacuate în rețeaua de canalizare.

Emiterea Acordului de Preluare Ape Uzate se face în baza unui contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu un operator licențiat de apă canal, repectând prevederile HG 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.