loader image

Ce reprezinta acordul de mediu si cum poate fii obtinut

Acordul de mediu reprezinta orice autorizatie prezenta sau viitoare, hotarare, variatie sau alta autorizatie ceruta in temeiul Legilor de mediu. Acordul de mediu este unul dintre cele mai importante documente care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al legii privind protectia mediului si este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

Acest act administrative este emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, solicitarea si obtinerea acestuia fiind obligatorii.

Prin acordul de mediu sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect. Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Care sunt actele necesare depunerii solicitarii acordului de mediu?

  • cerere pentru solicitarea acordului de mediu;
  • certificat de urbanism 
  • plan de situatie anexa la certificatul de urbanism 
  • plan de incadrare in zona 
  • dovada platii tarifului pentru evaluarea initiala a solicitarii conform OM nr. 1108/2007   

Obiectivele acordului de mediu isi pun in prim plan sa evalueze propunerile de dezvoltare si sa emita aprobari de mediu pentru a se asigura ca potentialele impacturi asupra mediului nu au un impact negativ asupra sanatatii umane si asupra mediului. De asemenea, elaborarea unor politici, strategii, standarde, linii directoare si legislatie pentru a proteja sanatatea umana si mediul si prevenirea impactului poluantilor asupra mediului se pozitioneaza printre cele mai importante scopuri ale acestui act tehnico-juridic.

Emiterea Acordului de mediu poate dura intre 30 si 120 de zile, in functie de impactul pe care il poate avea asupra mediului activitatile care urmeaza sa fie desfasurate de catre societatea care solicita acordul. 

Termenul minim de obtinere al acordului este pentru activitatile cu impact redus asupra mediului, pe cand, pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului este necesara elaborarea unui studiu de impact.

Principalele acte legislative privind emiterea Acordului de mediu si elaborarea Studiului de impact sunt:

-OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 445/2009 privind privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

-Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

-Ordinul MAPM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

-Ordinul MAPM 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei.

Costuri si amenzi
Valoarea totala a tarifului achitat in contul APM pentru obtinerea acordului de mediu poate ajunge la 3500 lei conform ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dar cele mai multe proiecte se opresc fie in etapa evaluarii initiale fie in etapa de incadrare a proiectului, tariful pentru parcurgerea celor doua etape (initiala si incadrare) fiind de 500 lei (100+400).

Nerespectarea conditiilor prevazute in acordul de mediu se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.

Pentru solicitarea acordului de mediu toate documentele enumerate mai sus se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

Pentru consultanta privind depunerea acordului de mediu urmand toti pasii, Echipa BVA Proiect Consulting va sta la dispozitie.

Contacteaza-ne la +40 743 939 609 office@bvaproiectconsulting.ro