loader image

Care este incidenta Principiului DNSH pentru operatorii economici?

Principiul DNSH – Do Not Significant Harm

Societatile cu potential interes in zona programelor de finantate din bani europeni trebuie să cunoasca in fapt că noile programe de finanțare, precum POR 2021-2027, Orizont Europa, si altele asemenea,  vor fi lansate in noile condiții și criterii de eligibilitate obligatorii instituite de Uniunea Europeana. O noutate care trebuie luata in calcul de catre operatorii economici  este reprezentata de principiul DNSH – Do No Significant Harm care se traduce in limba romana cu sintagma „A nu prejudicia în mod semnificativ”. Acest principiu ridica noi conditii pe care fiecare aplicant trebuie sa le respecte pentru accesarea fondurilor programelor de finantare. Astfel, aplicand noul criteriu de eligibilitate  vor primi finantare doar spectrul activitatilor economice care se califica drept sustenabile din punct de vedere al mediului.

Astfel noul principiu DNSH obliga organizatiile sa devina sustenabile 

Aplicarea principiul european DNSH responsabilizeaza organizatiile sa devina sustenabile

Noul principiul Do no significant harm /DNSH („Nu provoca un rău semnificativ” – „Nu dăuna semnificativ mediului”) este un principiu european, pefect aliniat Taxonomiei europene privind investițiile sustenabile, la care companiile și finanțatorii se vor raporta in noul context legislativ aplicabil la nivelul UE pentru toate deciziile din spectrul investitiilor.  Simplu spus, transpus in practica, devine foarte complicat ca si aplicabilitate pentru România, o țara in care mediul este reglementat legislativ, dar exista multe zone lacunare in aplicarea legislatiei. De ce spunem asta?

PREMIZE

Din simplul fapt pentru care DNSH se aplica pentru proiectele finanțate din fondurile europene, ceea ce presupune ca, in eventualitatea unui audit, daca principiul nu este respectat, contributia UE va fi restituita de catre beneficiar. Subiectul este atât de important si complicat incat pentru domeniul agriculturii de exemplu sunt așteptate norme suplimentare.

Intampinati multe intrebari si neclaritati ? Bva Proiect Consulting va poate oferi suport si asistenta specializata pentru a depasi cu succes orice provocare legata de depunerea dosarelor de finantare si consultanta in materie de protectia mediului.

Activitatile si investitiile propuse in cadrul Programelor de finantare necesita sa fie evaluate in functie de potentialul lor de a afecta semnificativ cele sase obiective de mediu:

 1.  Atenuarea schimarilor climatice
 2. Adaptarea la schimbarile climatice
 3. Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine
 4. Tranzitia catre o economie circulara
 5. Prevenirea si controlul poluarii
 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor

(Conform cu Regulamentul European in (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/852).

Etichete ecologice relevante

Autoritatile contractante trebuie sa accepte si alte mijloace de proba adecvate. Se pot include dosarul tehnic al producatorului atunci cand operatorul economic in cauza nu a avut acces la rapoartele de incercare si nu a putut sa le obtina in termenele relevante stabilite. Conform articolului 44 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE.

In cazul in care se face trimitere la un certificat/raport de incercare realizat de un organ specific de evaluare, autoritatile contractante trebuie sa accepte certificatele/rapoartele de incercare emise de alte organisme de evaluare echivatente.

Regulamentul UE 2020/852

Regulamentul prezinta cadrul general pentru a determina daca o activitate economica se califica drept durabila din punctul de vedere al mediului. De asemenea, de includ- si:

 •  care sunt criteriile tehnice de examinare pentru a determina in ce conditii o activitate economica contribuie in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice,
 • evitarea producerii de emisii de gaze cu efect de sera
 • absorbtia de gaze cu efect de sera
 • stocarea pe termen lung a carbonului.

Pe scurt, un investitor este incurajat sa prioritizeze acele activitati si sectoare economice care au cel mai mare potential de a atinge aceste obiective.

Fiecare ofertant va depune o declaratie de asumare si respectare a principiului DNSH. Astfel declaratia trebuie sa confirme:

 • cel putin faptul ca oferta
 • implementeaza proiectului
 • nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu.

Ofertantii sunt nevoiti sa dovedeasca conformitatea produselor cu principiile DNSH, conform Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile. Ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, un raport de conformitate a sustenabilitatii si proiectarii ecologice, pentru fiecare echipament ofertat.

Raportul va fi intocmit sau certificat de catre un auditor de mediu acreditat.

Fabricarea unui produs echipament sustenabil trebuie sa fie realizata utilizand tehnologii si procese care minimizeaza emisiile de carbon precum si alte emisii poluante. De asemenea, productia mobilierului sustenabil ar trebui sa se concentreze pe minimizarea deseurilor si a consumului de apa. Producatorii pot obtine certificate ale proceselor de productie emise in baza unor standarde de calitate (ISO,EMASetc) pentru a putea dovedi aceste aspecte. O alta optiune ar fi calcularea amprentei de carbon pentru procesul de productie, in baza protocolului GHG si intocmirea unei Declaratii de mediu pentru produs (EPD).

Analizarea celor sase obiective de mediu aplicabile.

 1. Se analizeaza modalitatea in care echipamentul indeplineste prevederile regulamentelor de stabilire a cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile, dupa caz, afisajelor electronice, computerelor si serverelor informatice, servere si produse pentru stocarea datelor sau altor tipuri de echipamente reglementate, in extensia Directivei 2009/125/CE. Pentru conformitate se vor atasa dupa caz, certificarile si declaratiile producatorului/ofertantului.
 2. Se analizeaza modul in care echipamentul indeplineste prevederile Regulamentului delegat (UE) 2019/2013 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste etichetarea energetica a afisajelor electronice, respectiv prevederile Regulamentului (UE) 2017/1369. Pentru conformitate se vor atasa dupa caz, certificarile si declaratiile producatorului/ofertantului.
 3. Se analizeaza modalitatea in care echipamentul indeplineste Criteriile UE privind achizitiile publice verzi. In cazul in care, pentru anumite produse, nu sunt disponibile criterii, se va demonstra acest fapt si se vor impune si respecta cerinte minime privind: prelungirea duratei de viata a produsului, consumul de energie, substantele periculoase si gestionarea sfarsitului ciclului de viata. Pentru conformitate se vor atasa dupa caz, certificarile si declaratiile producatorului/ofertantului.
 4. Se verifica modalitatea in care echipamentul se conformeaza cu prevederile Regulamentului 2010/66/UE privind eticheta UE ecologica. In cazul in care echipamentul nu detine eticheta ecologia UE, se verifica modul de conformare direct cu standardele ISO 14024/ISO 14025/ISO 14021. Pentru conformitate se vor atasa dupa caz, certificarile si declaratiile producatorului/ofertantului.
 5. Se ataseaza la raport minim urmatoarele documente:
 • Fisa tehnica si de securitate
 • Manual de utilizare, manual de service
 • Certificat de garantie minim 2 ani
 • Declaratii de conformitate
 • Etichete ecologice relevante
 • Declaratii ale producatorului/ofertantului
 • Alte documente justificatoare relevante, dupa caz.
 1. Raportul intocmit spre depunereva fi concluzionat cu opinia obiectiva si concludenta a Auditorului independent, cu privire la conformitatea produsului cu criteriile analizate.

Incepand cu anul 2022 toate proiectele finantate din fonduri europene respecta principiul DNSH, BVA Proiect Consulting asteapta sa raspunda la toate intrebarile aplicabile proiectului dumneavoastra ! Contactati-ne aici pentru toate detaliile necesare!

Un articol organizat de Andreea RADU marca EU Consulting