loader image

Noutati legislative de mediu pentru BENZINARII

 

 

Anul 2023 a adus cu sine multe schimbari in legislatia de mediu la nivel global si european. S-a modificat legislatia pentru benzinarii. Implicatiile pe termen mediu si lung la nivel national sunt impactate de golurile legislative care lasa loc de interpretare si incertitudine.  Este necesar ca legiuitorul sa adapteze cadrul legal la particularitatile nationale pentru ca legislatia si obiectivele internationale sa poata fi cu usurinta aplicate in Romania.

Toate segmentele economiei au fost impactate, printre care si segmentul punctelor de alimentare auto, in special alimentarea cu combustibili (benzina, motorina si alte produse petroliere specifice).

Care sunt provocarile cu care se confrunta detinatorii si administratorii benzinariilor?

 

Care sunt obligatiile de mediu si ce rapotari specifice trebuie efectuate periodic in functie de particularitatile si specificul codului de activitate din autorizatia de mediu?

S-a modificat legislatia pentru benzinarii. O prima remarca pertinenta se poate face cu privire la respectarea specificatiilor Fiselor cu date de securitate pentru toate substantele chimice periculoase utilizate în activitate si  fata de actualizarea acestora.

Substantele periculoase implica un cadru strict de utilizare si manageriere pentru intreg procesul in care este implicata folosirea lor. O deosebita atentie ( dupa evenimentele recente de la Crevedia, cat si alte situatii limita petrecute in locatii similare), o acorda autoritatile asupra modalitatii de manevrare a substantelor, cu personal calificat, instruit si corect echipat, din cadrul punctelor de lucru, iar aici, o importanta majora o prezinta Fisele cu date de securitate care trebuie sa fie actualizate in conformitate cu normele actuale si standardele de referinta.

 

Un alt aspect important analizat de catre autoritati reprezinta respectarea normelor generale şi specifice de prevenire si de apărare împotriva incendiilor. Administratorul locatiei trebuie sa asigure dotarea punctelor de lucru cu toate materialele necesare interventiei in situatii de urgenta, precum si pentru potentialele situatii de incendiu. Vorbim in fond de instruire specifica substantelor periculoase utilizate in punctele de lucru care in cazul unui incendiu implica actiuni diferite de stingere a incendiilor.

O alta obligatie foarte important de luat in calcul  rezida in faptul ca operatorul economic este obligat sa detina permanent, la punctul de lucru, materiale absorbante pentru retinerea eventualelor scapari de produse petroliere, ca urmare a activitatii desfasurate. Cu alte cuvinte managerul benzinariei va analiza cu atentie daca furnizorii de materiale absorbante indeplinesc toate criteriile in raport cu standardele de calitate si eficienta ale produselor comercializate, cat si daca acestea sunt disponibile pe stoc in asa fel incat punctul de lucru pe care il conduce sa beneficieze de cantitatea de material necesara, in termen de valabilitate si verificarile specifice la zi.

Urmatoarea obligatie invederata de legiuitor se refera la dotarile corespunzatoare  pentru stingerea incendiilor si substantele de neutralizare: Operatorul economic este obligat să deţină permanent dotari corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si substante de neutralizare in concordanta cu fisele cu date de securitate pentru toate tipurile de substante periculoase de pe amplasament.

In  concordanta cu punctele mai sus amintite, este evident ca operatorul economic care detine substante si preparate periculoase, are obligatia sa aiba prevazute dotari specifice pentru protejarea elementelor de mediu, sa elaboreze, in condiţiile legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.

Operatorul va tine evidenta  stricta – cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor si ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Enumeram cateva alte obligatii adiacente menite sa ajute operatorul economic sa gestioneze managerierea substantelor periculoase si sa pastreze evidenta si controlul in vederea raportarii conforme catre autoritati:

 •  va actualiza fisele de securitate
 • va prezenta certificate valabile de inspectie tehnica COV
 • va detine si actualiza in permanenta buletine de verificare metrologica

Deseurile rezultante si evidenta lor

O serie de obligatii specifice benzinariilor rezida si in materia gestiunii deseurilor. S-a modificat legislatia pentru benzinarii. Enumeram punctual mai jos lista obligatiilor general valabile:

 • Se va efectua si urmari evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei predarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual, pana pe 31 martie;
 • Trebuie completata statistica deseurilor- Chestionar 4: PROD DES – completat de producatorii de deseuri.
 • Raportarea cantitatii anuale de benzina tranzitata, trebuie depusa la finele lunii ianuarie a anului urmator pentru anul precedent;
 • Trebuie depusa raportarea anuala la APM a programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 9i Anexei nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, pana la data de 31 mai, anul urmator al raportarii;
 • Inventarierea de emisii in conformitate cu Ordinul  3.299/2012 trebuie raportata local
 • Raportarea anuala trebuie depusa la APM pentru evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, conform art. 49 (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui care se raporteaza.
 • Sa nu uitam de raportarea anuala, a substantelor chimice si preparatelor vehiculate in cantitati de cel putin 1 tona/an, pentru realizarea inventarului anual, in vederea aplicarii Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice si orice alta raportare solicitata de APM teritorial, legata de substantele  chimice si preparatele gestionate, conform legislatiei in vigoare.
 • Obligativitatea estimarii anuale a emisiilor COV, conform art. 12 din HG nr. 568/2001, republicata in 2007 , modificata si completata prin HG nr. 958/2012 si transmiterea la APM teritorial pana la data de 31 martie a anului in curs, pentru anul precedent.

BVA Proiect Consulting ofera servicii de consultanta personalizata pentru a ajuta administratorii benzinariilor sa se conformeze  legislatiei in vigoare, sa evite amenzile si potentialele  penalitati survenite datorita raportarii incomplete sau interpretarii lacunare a normelor in materie de protectia mediului inconjurator.

Contactati astazi unul dintre specialistii nostri.