loader image

Managementul deseurilor

În societatea zilelor noastre, diminuarea volumului de deșeuri sau chiar evitarea generării lor a devenit o parte importanță în prezervarea mediului înconjurător. Odată cu creșterea populației și a consumului de resurse, a crescut și volumul de deșeuri generat, fapt care impune nevoia unui sistem de gestionare eficient, optim și cu efecte de poluare reduse.

            Pentru a avea un Management al Deșeurilor eficient, orice comapanie trebuie ca, în primă fază, să țină o evidență precisă a  gestiunii deșeurilor generate.

            Gestionarea deșeurilor începe cu momentul identificării categoriilor de deșeuri generate de o societate, continuă cu evidențe lunare, raportări anuale pe format de hârtie și raportare SIM, predarea deșeurilor către colectori autorizați pentru transport, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sănătății și asupra mediului, precum și valorificarea unor resurse prin reutilizarea părților recuperabile.

            Această acțiune trebuie să fie derulată de către un Specialist în Managementul Deșeurilor instruit în domeniul prevenirii, generării și managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase. În cazul societăților a căror activitate necesită autorizare din partea autorităților de mediu, este obligatoriu prin lege ca persoana care se ocupă de gestionarea deșeurilor să urmeze programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național.

            Activitatea de gestiune a deșeurilor este reglementată pe teritoriul României de L 17/2023,  OUG 92/2021, și de HG 856/2002.

            În a doua fază, o companie care dorește să își managerieze eficient deșeurile trebuie să adopte un program de prevenire și reducere a deșeurilor.

            Conform Ordonanței de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, orice companie care deține o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri.

De asemenea, se specifică obligativitatea publicării programului pe pagina de internet a companiei şi transmiterii acestuia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, până la data de 31 mai din anul următor raportării.

Servicii:
✓ evidenta gestiunii deseurilor
✓ program de prevenire si reducere a deseurilor