loader image

Administratia fondului pentru mediu

Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează programe finanţate din fonduri naţionale, este finanţată integral din venituri proprii şi răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu. Fondul pentru mediu este fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite prin legi și ordonanțe speciale, după cum urmează:

 • ORD 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

În conformitate cu art.6, p.2 din ORD 578/2006, contribuabilii/plătitorii au obligaţia de a furniza informaţiile suplimentare privind modalitatea de îndeplinire a obiectivelor de gestionare a deşeurilor cuprinse în „Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“.

Operatorii care au obligația de a depune aceste declarații către AFM sunt toți cei care activează în următoarele domenii:

 • Ambalaje introduse pe piața națională:
  • Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a unor aproduse ambalate (produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară)
  • Supra-ambalarea/ Reambalarea
  • Introducerea pe piață a ambalajelor de desfacere sau închirierea, sub orice formă, cu titlu profesional, a ambalajelor
  • Vânzarea de produse marcă proprie produse de către producătorii naționali, dar pe care operatorii economici își pun marca, în baza unui contract de marcă sau de exclusivitate
 • Anvelopele – introducerea pe piață a anvelopelor de către operatorii economici.
 • Ecotaxa – Utilizarea pungilor și sacoșelor de cumpărături din materiale neregenerabile, care sunt introduse pe piață de către operatorii economici prin:
  • Achiziții intracomunitare
  • Importuri
  • Produse în România
  • Inscripționate
 • EEE-uri (Echipamente Electronice și Electrice) – Introducerea pe piața națională a EEE-urilor de către operatorii economici care produc, importă sau realizează o achiziție intracomunitară a acestora. Deținerea mărci proprii de EEE-uri.
 • Bateriile și acumulatorii – Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a bateriilor și acumulatorilor produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară. Deținerea mărci proprii de baterii sau acumulatori.
 • Uleiurile sintetice și minerale – Introducerea pe piața națională a uleiurilor sintetice și minerale produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară.
 • Deșeuri nepericuloase – Agenții care colectează deșeuri nepericuloase sunt obligați să depună declarațiile lunare către AFM și să facă plata lunară.
 • Substanțele clasificate ca periculoase pentru mediu – Introducerea pe piața națională de către operatorii economici a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, produse, importate sau realizate printr-o achiziție intracomunitară.

Având în vedere că legislația pe partea de mediu nu doar că este stufoasă și complicată, ci și într-o continuă schimbare, este necesar ca verificarea permanentă a conformării cu aceasta să fie verificată de specialiști. Suntem convinși de faptul că este mai sigur și mai avantajos din punct de vedere financiar să externalizați gestionarea acestei activități înspre o firmă specializată în tot ceea ce ține de domeniul Protecției Mediului.

            În materie de consultanță, BVA Proiect Consulting vă stă la dispoziție cu următoarele servicii:

 • Analizăm activitatea companiei dumneavoastră și identificăm obligațiile avute din perspectiva taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru Mediu.
 • Asigurăm asistență în încheierea de contracte cu companii specializate pentru gestionarea deșeurilor generate sau autorizate de Ministerul Mediului pentru îndeplinirea răspunderii extinse a producătorilor (OIREP) – ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, anvelope.
 • Garantăm încadrarea corectă și raportarea cantităților introduse pe piață către aceste organizații.
 • Depunem în numele dumneavoastră declarațiile lunare AFM în aplicația dedicată, inclusiv semnătura electronică calificată (obligatoriu!).
 • Vă notificăm în cazul unor modificări legislative cu impact și vă oferim suport pentru conformarea cu acestea.
 • Elaborarăm proceduri de raportare eficiente, utile pentru trasabilitatea datelor.
 • Vă asistăm în cazul unei inspecții AFM.

Servicii:
✓ declaratii
✓ SIATD
✓ ROAFM