loader image

Acte de reglementare

Conform definitiei de la art. 2 pct. 2. din OUG 195/2005 privind protectia mediului act de reglementare inseamnă „decizia etapei de incadrare, aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, autorizatie integrata de mediu, autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera, autorizatie privind activitati cu organisme modificate genetic”.

Actele de reglementare sunt acte administrative prin care sunt reglementate conditiile de desfasurare a activitatilor cu impact de mediu sau prin care se demonstreazarespectarea limitelor de poluare a factorilor de mediu. Autoritatile competente pentru protectia mediului, conduc procedura de reglementare si emit, dupa caz, actele de reglementare, in conditiile legii.

Solicitarea si obtinerea actelor de reglementare sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatii existente, cat si pentru inceperea unei noi activitati.

Servicii:
✓ autorizatii de mediu
✓ acord de mediu
✓ avize de mediu
✓ autorizatii de functionare
✓ acord ape uzate
✓ autorizatii de gospodarire a apelor